Krótka historia

Firma rozpoczęła działalność w 1989 roku jako Zakład Wierceń i Rekonstrukcji Studni. Zakład spełniał wszystkie wymogi stawiane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Częstochowie i został zaliczony do Zakładów Górniczych decyzją z dnia 27.02.1990 roku podpisaną przez Dyrektora Urzędu Górniczego mgr inż. Zbigniewa Śliwińskiego.

Od dnia 11.08.1995 roku firma rozszerzyła działalność na bardziej uniwersalną i przyjęła nazwęPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KANSPOL". Właściciel zakładu, Lucjan Kansy, posiada uprawnienia do kierowania robotami wiertniczymi i odwodnieniowymi.

W 2004 roku Lucjan Kansy właściciel firmy "KANSPOL" przekazał Swoją firmę synowi (Ojciec i Syn = "KANSYN"). W dniu 18 marca 2004 roku została zarejestrowana firma "KANSYN" Tomasz Kansy. Firma została założona w 2004 roku i jej zakład główny mieści się w Zelowie, przy ulicy Kościuszki 113.

W roku 2012 firma rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków osi priorytetowej III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013

Dzięki realizacji projektu firma:

Poszerzyła ofertę – rozszerzenie oferty firmy- dzięki realizacji projektu firma zakupiła nowoczesne urządzenie do świadczenia nowych usług, usług na które już teraz zgłaszane jest zapotrzebowanie. Zakup urządzenia pozwoli na świadczenie kompleksowych usług - Wykonywania robót i wierceń geologiczno-inżynierskich

Udoskonaliła obecnie świadczone usługi. Zakup w ramach projektu nowoczesnego urządzenia do świadczenia nowych usług, stworzył możliwości wykorzystywania do świadczonej usługi – odwodnienia. Dzięki temu prace są realizowane szybciej, a pracownicy dzięki częściowej automatyzacji oraz zabezpieczeń anty wypadkowych wykonują swoją pracę bezpieczniej oraz z mniejszym wysiłkiem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z SZEROKĄ OFERTĄ